סקר דאבל פס
מחנה יהודה- מכבי יפו?
כמו בגביע, נצחון קל ליפו
יפו תתקשה אך תנצח בדוחק
חלוקת נקודות
מחנה תנקום ביפו על התבוסה בגביע ותנצח