קרגולה: "אנחנו עדיין במקום שמוביל למבחנים. שצריכים להיות יותר חדים"
קרגולה: