המאמן ניסטל, הכדורגלנים גומה ואבבה, הדמויות גנדלמן, גולן, טפירו ובן תורה
המאמן ניסטל, הכדורגלנים גומה ואבבה, הדמויות גנדלמן, גולן, טפירו ובן תורה