ניצחון ראשון לעפולה במחנה האימונים
ניצחון ראשון לעפולה במחנה האימונים