סקר דאבל פס

איך תסתיים העונה הקרובה של עירוני אשדוד?