סקר דאבל פס

46%

12%

24%

18%

מגוחך
על גבול הסביר
זה מה שהיו צריכים לקבל
החמירו איתם

סקר דאבל פס

העונש שפסק בית הדין נגד הפועל שפרעם?