סקר דאבל פס

37%

22%

15%

26%

הפועל מגדל העמק ומחנה יהודה יישארו בליגה
הפועל מגדל העמק תישאר, מחנה יהודה תרד
הפועל מגדל העמק תרד, מחנה יהודה תישאר
הפועל מגדל העמק ומחנה יהודה ירדו

סקר דאבל פס

מי תשרוד ומי תרד במשחקי המבחן בליגה א'?