סקר דאבל פס

41%

34%

14%

11%

מרמורק וחדרה ישארו בלאומית
מרמורק תשאר, חדרה תרד
חדרה תשאר, מרמורק תרד
מרמורק וחדרה ירדו חזרה לליגה א'

סקר דאבל פס

איך יסיימו את העונה הבאה שתי העולות מרמורק וחדרה?